Voorstelling de sToppers

stoppers

Kom jij ook kijken naar de sToppers op dinsdag 27 september om 18:30 uur in Huis van de Wijk de Meeuw? Deze spetterende en herkenbare voorstelling gaat over de worsteling die stoppen met roken kan zijn. Geef je op bij Els 10368298 of Ankie 06 5131 1666.

“Je moet gewoon beginnen”: Wanda de Kanter bij Gezond Noord

wanda de kanter

– Van: desocialemaatschap.nl/je-moet-gewoon-beginnen

Op 29 juni liep Wanda de Kanter een dag mee met Els Annegarn van Gezond Noord. Twee zeer gedreven vrouwen: Wanda, anti-rook activist en longarts en Els, die zich al meer dan tien jaar inzet voor het welzijn van inwoners van Amsterdam Noord. Een interview met Wanda over de meerwaarde van Gezond Noord. ​​​​​​​

Wanda: “Als longarts ben richt ik me vooral op het (niet) roken, maar ik weet natuurlijk dat er meestal veel meer aan de hand is. Armoede, overgewicht, mishandeling, verslaving… Je zou het totaal moeten aanpakken en dat is niet eenvoudig. Maar Els is daar gewoon mee begonnen. Ik kwam haar tegen toen we samen in het programma ‘Scheefgroei in de polder’ zaten van Jeroen Pauw. Daar vertelde ze over haar werk en ik dacht: ‘Waaauuw dit is iemand die het aanpakt! En dat doet ze al tien jaar!”

Els(l) en Wanda

Gezond Noord stelt de mensen zelf centraal en werkt samen met buurtteams en de eerstelijnszorg. De mensen kunnen zelf kiezen waar ze beginnen. Begin je in een bewegingsgroep, of bij stoppen met roken, of wil je bijvoorbeeld praten over eenzaamheid en zingeving? Zo kun je alle problematiek vanuit verschillende invalshoeken benaderen. En heel belangrijk: het is gratis, laagdrempelig en iedereen is welkom.

“Hun verhaal maakte enorme indruk op mij”

“Later ontmoette ik Els weer op een Wereld Niet Roken dag. Ze had twee cliënten meegenomen. Hun verhaal maakte enorme indruk op mij en ik besloot hier een dag mee te lopen. Ik weet dat een dag niks is, maar je krijgt er wel het gevoel bij. Vandaag krijg ik nog veel meer verhalen te horen en maak ik kennis met mensen die ondanks tegenslag en moeilijkheden toch bepaalde dingen in hun leven willen aanpakken. Bijvoorbeeld Chris. Zij heeft veel te vertellen en is heel gemotiveerd. Een sterk mens!”

Chris

“Waar ik kan, geef ik informatie over mijn vakgebied: wat roken met je doet. Ik vind het geweldig wat Gezond Noord allemaal voor elkaar krijgt. Met dit soort initiatieven kun je uiteindelijk voor ieder mens verschil maken. Natuurlijk zou ik willen dat je iemand al vanaf de geboorte kunt begeleiden. Dat zou ook voor de primaire preventie van belang zijn. Maar dit is ook al een heel goede aanpak.”

“Projecten als deze moeten navolging krijgen. Je kunt ze uitbreiden met zelfsturende teams met mensen die uit de wijk komen. Nu is er geen structurele financiering, maar verzekeraars zouden dit moeten ondersteunen en structureel mogelijk maken. De kloof tussen laag en hoog opgeleid gaat mij heel erg aan het hart. Hoog opgeleide mensen bereik je wel met interventieprogramma’s, maar lager opgeleiden meestal niet. Tenminste – dat denken we. Els bewijst dat het heel goed kan. En eigenlijk is er niks moeilijks aan: je moet het gewoon gaan doen. Zonder oordeel, maar met interesse en gevoel voor de mensen zelf.”

Meer lezen over Wanda’s werk? Check het hier.

Cursussen Zomer 2022

Binnenkort!

 • Gezond op Eigen Kracht voor senioren (70+), start 28 juniBuurtkamer de Heliotroop
 • Gezond op Eigen Kracht, start 4 juliHuis van de Wijk Nieuwendam
 • Liever bewegen dan moe, start 18 juli, Doras, Hagedoornplein 

Gezond Op Eigen Kracht voor senioren

 • Vanaf 28 juni 2022 (informatiebijeenkomst).
 • Tien bijeenkomsten op de dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de Buurtkamer de Heliotroop.
 • Combinatie van leefstijl, beweging en zingeving voor 70-plussers uit heel Amsterdam-Noord.
 • Informatie: Klazien Kruisheer, 06 1355 0334 | Janine Drewes, 06 1311 8509 .
gezond op eigen kracht senioren flyer
– download de flyer –

Gezond Op Eigen Kracht

 • Vanaf 4 juli 2022.
 • Acht bijeenkomsten op de maandagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de Groene Zaal van Huis van de Wijk Waterlandplein
 • Sterk gericht op daadwerkelijke gedragsverandering. Motivatie, vertrouwen en gezonde stapjes zetten!
 • Informatie: Jago Bunnik, 06 8356 1797 | Geertje de Man, 06 8237 8525.

Liever Bewegen Dan Moe

 • Vanaf 18 juli 2022 
 • Vier bijeenkomsten op de maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur bij DorasHagedoornplein 1C
 • Combinatie van voorlichting over beweging en omgaan met stress.
 • Informatie: Janine Drewes, 06 1311 8509 
liever bewegen dan moe flyer

– download de flyer – 

Schrijf je in en doe mee!

Tien jaar Noorderpark In Beweging

10 jaar noorderpark in beweging

Van harte welkom op ons BEWEEGFEEST op woensdag 8 juni van 16.00 tot 19.00 uur in de ronde rozentuin in het Noorderpark. Samen met elkaar bewegen en plezier hebben door gezellige spelletjes te doen! Leuk je te zien! Wij zorgen voor de gezonde snacks en wat te drinken. Laat je ons even weten of je komt zodat we genoeg lekkere hapjes hebben?

Bel Els Annegarn, 06 1036 8298 of Janine Drewes, 06 1311 8509 of stuur een mail naar gezondnoord@doras.nl.

Stoppen met roken bespreekbaar maken in het sociaal domein

Enige weken terug sloot Els Annegarn aan bij het rondetafelgesprek ‘Hoe maak je stoppen met roken bespreekbaar binnen het sociaal domein? Waar liggen kansen?’

Bestuurders binnen het sociaal domein gingen met elkaar gesprek. Oa Els Annegarn (welzijnswerker in Noord) voorzag hen van ideeën. Conclusie: er ligt een goede kans voor sociaal werkers om Amsterdammers bewust te maken van de gezondheidsrisico’s én de financiële voordelen van niet roken.  

Een samenvatting van de bijeenkomst:

Praten over roken 

Sociaal werkers kijken met name naar welbevinden en hoe ze de cliënt verder kunnen helpen. Zij zijn vaardig in motiverende gespreksvoering en in groepswerk. Belangrijk is dat ze niet loslaten en vertrouwen houden in mensen. Zij zien mensen zoals ze zijn en blijven naast ze staan. Roken is niet altijd het thema dat als eerste opkomt als de sociaal werkers bij mensen thuis zijn. Mensen hebben wellicht financiële zorgen die de prioriteit krijgen. Bekend is dat je door stress minder goed kan nadenken over je levenskeuzes. Daarom is het van belang dat roken als gesprekonderwerp in het vizier blijft van de welzijnswerker. Een positieve benadering is ook erg belangrijk.

Sociaal werker Els Annegarn: “Je moet aansluiten bij iemands werkelijkheid en wat hen bezighoudt, welke problemen zij op dat moment hebben. Dan kan je alle onderwerpen op tafel laten komen. Door de kleinere successen te benoemen, behoed je mensen voor een gevoel van falen als het stoppen met roken nog niet naar wens gaat. Zo behouden ze hun zelfvertrouwen en blijven ze geloven in hun eigen krachten.”

Aansluiten bij de doelgroep

Sociaal werkers kennen hun doelgroep en weten wat er in diens leven speelt. Waar de arts meestal focust op de fysieke klachten van roken, kan de sociaal werker de tijd nemen om te mee te voelen met de cliënt, nagaan waar de pijnpunten liggen en vervolgens in gesprek gaan over roken. Niet oordelend, maar vragend: ‘Mag ik het met je over roken hebben? Wat betekent roken voor jou?’ De focus ligt op de mentale en sociale ‘laag in de verslaving’. Een warme doorverwijzing naar stoppen met rokenzorg is vervolgens belangrijk. Ook is van belang dat de arts of stoppen met roken-coach kijkt of er naast de tabaksverslaving nog andere problemen spelen, zodat een sociaal werker dit kan oppakken.

​​​​​​​Rol voor de schuldhulpverlener?

Bij de schuldhulpverlening het gesprek voeren over roken blijkt nog best lastig. Dat komt door de situatie waarin mensen op dat moment zitten en hoe de verhouding is tot de schuldhulpverlener. Wanneer mensen bij de schuldhulpverlening komen, kunnen ze het gevoel krijgen dat ze alle vormen van zelfregie verliezen en dat alles van ze wordt afgepakt. Tegelijkertijd is roken een kostenpost die zichtbaar is op de lijst met uitgaven (een gezin met twee zware rokers kan 5.000 euro per jaar hierop besparen) en dus een belangrijk gespreksonderwerp. Mensen moeten er wel voor open staan. Training over hoe je het gesprek kunt aangaan over roken kan hulpverleners helpen.  

Ondersteuning vanuit gemeenten

De stoppen-met-roken-zorg voor de client zelf wordt vergoed door de zorgverzekeraar (zonder aanspraak op eigen risico) en kan bij de huisarts of stoppen-met-roken-coach (zie ikstopnu.nl). Voor gemeenten ligt er een rol om de toeleiding naar de stoppen-met-roken-zorg te ondersteunen. Maar niet iedere gemeente pakt deze rol op. Ook de verwijzing van de arts naar sociaal werk kan soepeler. Er zijn belemmeringen vanuit het stelsel met verschillende wetten en bijbehorende financieringsstromen. Verbeteringen hierin zijn nodig om de hulp beter te laten aansluiten bij de leefwereld van mensen.   

Best practices

Niet roken op de werkvloer is bijna overal de norm, ook bij een huisbezoek. Dat geeft een een voorbeeldfunctie, bijvoorbeeld voor jongeren.  De organisatie van Els Annegarn (Doras) geeft ruimte om te innoveren en voor eigen initiatieven van werknemers. ”Ik ben gewoon begonnen”, aldus Els. Zij zag de vraag om te stoppen met roken vanuit de wijk en is een inloopgroep zonder extra financiering gestart. Deze groep bleef doorgaan tijdens de lockdown, wat mensen houvast bood. Iedereen die met die groep meedeed, is gestopt met roken.

Het verschil maken

Op dit moment rookt één op de vijf volwassenen. Veel hoger opgeleiden zijn al gestopt. Mensen die lager opgeleid zijn of een lager inkomen hebben, roken vaker. Vergeleken met 20,7% dagelijks rokers bij lager opgeleiden roken er bij hoger opgeleiden 8,2%. De kloof in gezonde levensjaren neemt toe. Corona helpt daar niet bij: veel rokers zijn zelfs meer gaan roken. De meeste rokers willen eigenlijk stoppen, maar het is lastig om deze stap te zetten. Zeker als je ook met andere problemen te maken hebt. Stoppen-met-roken-zorg dichtbij mensen in de wijk en een systematische toeleiding vanuit verschillende professionals maakt een belangrijk verschil.

Kortom: de sociaal werker heeft een belangrijke rol om bij de belevingswereld van de cliënten aan te sluiten en samen met hen stappen te gaan nemen op het gebied van stoppen met roken.

Ken jij Amsterdammers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het stoppen met roken? Elke maandagmiddag is de inloop ‘stoppen met roken’ op het Hagedoornplein, groepsruimte 74.

Ankie Frehe

Coördinator Gezond Noord

T. 06 51 31 16 66

E. a.frehe@doras.nl

Tips om beter te slapen

tips om beter te slapen

Door Ankie Krikke

Ben jij een onrustige slaper? Lig je vaak wakker en tel je de uren af die je nog hebt om te slapen? Wij geven je een aantal tips. Want wat je overdag doet, bepaalt uiteindelijk je slaap. Hierdoor heb je zelf invloed op je slaapkwaliteit.

 1. Beperk schermen

Vermijd vanaf 1 uur voor het slapen gaan tv kijken en schermen van je computer of telefoon. Het zogenaamde ‘blauwe licht’ zorgt voor de afbraak van melatonine; het hormoon dat ervoor zorgt dat je lekker slaapt.

 1. Voeding

Neem tot 3 uur voor het slapen gaan geen vast voedsel meer. Gebruik ook geen koffie of middelen met cafeïne, nicotine, drugs of alcohol. Deze middelen zorgen ervoor dat je minder goed slaapt.

 1. Ontspanning

Het is belangrijk om voor het slapen gaan ontspanning te zoeken. Ga sporten aan het begin van de avond en kies voor bijvoorbeeld een meditatie of een lekker warm bad vlak voordat je gaat slapen. Zorg ook voor een rustige ruimte met een goed klimaat (liever te koel dan te warm) en een fijn zittende pyjama. Gegarandeerd dat jij lekker zult slapen!

 1. Ga op gezette tijden naar bed

Om een vast slaapritme te hebben, kun je het beste rond dezelfde tijd naar bed gaan en opstaan. Probeer overdag niet te slapen en slaap zo’n 7-8 uur per nacht. Lukt het niet goed om in te slapen? Ga dan wat lezen of luister naar rustige muziek. Sta de volgende dag wel om dezelfde tijd om je dag-nacht ritme niet te verstoren.


We hopen dat je met deze tips lekker kunt slapen. Heb je nog vragen of ondersteuning nodig? Neem voor meer informatie contact op met gezondnoord@doras.nl of bel Els op 06-10368298 of Ankie op 06-51311666.

Roken Enzo – Workshop Omgaan met stress

man met stress

Het leven kan stressvol zijn. Gezonde stress hoort bij het leven, maar soms gebeurt er wel heel veel tegelijk. Hierdoor kan je niet lekker in je vel komen te zitten. Het grijpen naar een sigaret lijkt dan misschien een makkelijke en snelle oplossing, maar er zijn ook gezonde manieren om deze stress te lijf te gaan. Bij deze speciale Roken Enzo komt Marieke Janssen jullie een workshop geven hoe jullie om kunnen gaan met stress. Wees erbij! Het is gratis en aanmelden is niet nodig.

De workshop is op maandag 4 april van 15:30 tot 17:00 uur op het Hagedoornplein 1C.

Met welke sporten verbrand je de meeste calorieën?

Wanneer je een paar kilo wilt afvallen, is het goed om te letten op je calorie-inname en voldoende te bewegen. Onderaan de streep moet je meer calorieën verbranden dan je inneemt. Om jezelf gemotiveerd te houden, kies je een sport die je leuk vind. Daarmee is het gemakkelijker vol te houden. Wist je dat je met een uurtje rustig fietsen (ongeveer 10 kilometer per uur) al zo’n 330 calorieën verbrand? En met een uur wandelen zo’n 260 calorieën? Je hoeft jezelf dus niet in het zweet te werken, als je maar beweegt. Wij hebben een aantal sporten voor je opgesomd ter inspiratie!

1) Wandelen en hardlopen

Hardlopen is zeer effectief om mee af te vallen, je werkt zowel aan je gewicht als je conditie. Is hardlopen te intensief of belastend voor je? Geen probleem; wandelen is ook een ontzettend goede keuze. Dagelijks een uurtje rustig wandelen is heel goed, samen met gezond eten, om een paar kilo’s af te vallen.

2) Fietsen

Is wandelen of hardlopen te belastend voor je knieën? Kies dan voor de fiets. Met een rustig fietstempo kun je al zo’n 330 calorieën per uur verbranden. Uiteraard verbrand je minder calorieën op een elektrische fiets 😉

3) Fitness

Houd je niet zo van buiten sporten? Fitness in de vorm van cardio is ook een goed idee zoals hardlopen op de loopband of crossfit. Goed om te weten is dat krachttraining vaak niet zo effectief is voor beginnende sporters om vet mee te verbranden. Het duurt vaak een tijdje voordat vet is omgezet in spiermassa. Een lichaam met meer spiermassa dan vet verbrandt meer calorieën in ruststand. Dus wanneer je kiest voor krachttraining, zal het uiteindelijk wat langer duren voordat je resultaat ziet.

4) Zwemmen

Zwemmen is ook ideaal om mee af te vallen. Rustig baantjes trekken levert je al zo’n 500 calorieën per uur op. Met borstcrawl kun je zo rond de 900 calorieën per uur verbranden. Goede keuze dus!

5) Teamsport

Ben je meer van het gezamenlijk sporten? Met bijvoorbeeld voetbal verbrand je ongeveer 350 calorieën per uur!

Gezond Noord biedt veel mogelijkheden om samen te bewegen, zoals gezamenlijk wandelen in het Noorderpark. Wil je meer informatie? Neem voor meer informatie contact op met gezondnoord@doras.nl of bel Els op 06-10368298 of Ankie op 06-51311666.