Bekijk de webversie
 
 
Nieuwsbrief Zomer 2023
Nieuwe plek per 1 juli op Parlevinker 7

Met ingang van 1 juli krijgen we een vaste plek in het SAG Gezondheidscentrum in Banne Buiksloot aan de Parlevinker 7. Een mooie plek, zo tussen de andere zorgaanbieders!

Op donderdag 6 juli, tussen 15.00 en 16.30 uur is er een feestelijke opening voor buurtbewoners en collega’s uit de buurt. Met een officiële opening door helden uit de buurt, gezonde hapjes en drankjes, activiteiten voor jong en oud en een heuse buurtteamquiz.

Iedereen is welkom!
 
Inhoud
Roken altijd bespreekbaar maken: Els Annegarn in het nieuws

Gezond Noord heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het begeleiden van cliënten naar een gezondere leefstijl. Maar hoe maak je het roken nou bespreekbaar bij mensen die het al moeilijk hebben?

Dat kan als er maar vertrouwen is opgebouwd, weet Gezond Noord-oprichtster Els Annegarn.
“En geef iemand altijd het vertrouwen in zichzelf om te kunnen stoppen. Want stoppen met roken is het mooiste cadeau dat iemand zichzelf kan geven!” 
Els is hierover door het Parool, het Trimbos-instituut en PUUR voor Profs geïnterviewd:

Een bloemetje voor de goede samenwerking met Huisartsen om de Hoek


Gezond Noord werkt waar mogelijk nauw samen met de eerstelijn. Zo kwam er de afgelopen jaren met meerdere huisartspraktijken in Amsterdam Noord een vruchtbare samenwerking op gang.
De praktijk ‘Huisartsen om de Hoek’ verwees het afgelopen jaar voor Welzijn op Recept zelfs het vaakst door van heel Amsterdam! Reden voor Els Annegarn om ze een bloemetje te brengen. 

Korte lijnen zijn belangrijk
 
“Deze doorverwijzing is écht nodig,” vertelt huisarts Lieke Cremers van Huisartsen om de Hoek in een interview op Rodi. “Het geeft net dat extra steuntje om ergens te komen. Daarnaast is het hoge aantal doorverwijzingen een acuut gevolg van de goede relatie tussen Els en onze praktijk. We weten elkaar goed te vinden. Deze korte lijnen zijn belangrijk.” 

Wandelen en fietsen vanuit de vernieuwde OBA in de Molenwijk


De bibliotheek in de Molenwijk is ingrijpend verbouwd en op 11 mei officieel heropend. Nieuw is dat het Buurtteam hier nu ook enkele werkplekken heeft.
De teamleden van Gezond Noord die bij Buurtteam Molenwijk horen zijn hier inmiddels ook regelmatig te vinden.


Zij hebben al twee nieuwe activiteiten gerealiseerd. Ten eerste een wandelgroep op donderdagochtend vanuit de bibliotheek, geleid door de ervaringsdeskundige van het Buurtteam.
De eerste keer gingen er al meteen vier deelnemers en een baby mee!

Ten tweede is in samenwerking met enkele lokale partners een fietscursus opgezet, die half juni van start is gegaan met meer dan twintig deelnemers.


Go, Molenwijk!

 

Wijkaanpak Stoppen met Roken: onze nieuwe collega’s
De GGD is in veertien wijken in Nederland in samenwerking met Pharos het project ‘Wijkaanpak Stoppen met Roken’ gestart. Een van die wijken is Amsterdam Noord. Voor Oud Noord zijn nu twee krachten aangetrokken: Gerard Smit en Jolanda Schulze. Zij zijn voor tweeënhalf jaar aangesteld en ressorteren onder Gezond Noord.

Gerard, 72 lentes jong, werkte eerder in de GGZ als trajectcoach bij de Fact-teams, Inforza, Mentrum, Jellinek en Roads. Bovendien leidt hij al enkele jaren als vrijwilliger van Gezond Noord het inloopcafé ‘Roken enzo'. Jolanda werkte de laatste vijftien jaar als praktijkondersteuner in De Banne als leefstijlcoach en traint Stoppen-met-roken coaches.

Jolanda: “We moeten prettiger, ludiekere manieren vinden om mensen te bereiken. Kijk dus niet verbaasd op als je ons op een dag op een bankje ziet zitten in de van der Pekstraat, met zo’n grote slappe sigaret naast ons.”
Gerard: “In deze pilot gaan we nu eens niet focussen op problemen, maar op de mensen zelf - zonder dat wijzende vingertje. We willen vooral toegankelijk zijn. Dus acties die stimuleren tot nadenken en erover praten. Ons doel is dat zij zeggen: ‘Okee! Ik wil wel stoppen’. Vervolgens kunnen wij suggesties geven hoe ze dat kunnen doen.”
Ramadan en suikerziekte


Tijdens de ramadan verandert er veel qua voeding, slaap en lichamelijke activiteit. Als mensen met diabetes daar geen rekening mee houden, is de kans groot dat zij ontregeld raken.

Tegen deze achtergrond organiseerde Gezond Noord op 15 maart, voorafgaand aan de islamitische vastenmaand, de informatieve bijeenkomst ‘Ramadan en suikerziekte’. De bijeenkomst in Buurthuis van der Pek werd geleid door dagvoorzitter Aissa Zanzen. Gezondheidsambassadeur Nadia zorgde voor gezonde snacks. Hanane Ghannam, welzijnswerker van Gezond Noord en organisator, tolkte.

Interessante bijeenkomst die smaakt naar meer

Er werd gesproken door een imam, tevens diabetes 2 ervaringsdeskundige, die vertelde over deelname aan de ramadan en ziekte vanuit religieus oogpunt. Vervolgens legde huisarts-in-opleiding Aziza Rasuol uit wat er gebeurt als je diabetes krijgt en wat medicijnen dan doen. Zij adviseert diabetespatiënten om niet te vasten. Wil je dat wel, dan is het heel belangrijk om dat in overleg met je arts te doen en het goed voor te bereiden.

Uit de vele vragen van de deelnemers (tien fysiek en ruim twintig via de livestream) bleek wel hoeveel behoefte er aan informatie op dit vlak bestaat!

Interculturele Iftar in de Banne goed bezocht


Tijdens de ramadan wordt door moslims overdag gevast, en 's avonds na zonsondergang gezamenlijk gegeten. Deze maaltijd wordt de ‘Iftar’ genoemd.

Op 6 april vond in het Huis van de Wijk de Banne een grote Iftar plaats met tientallen tafelgasten. Iedereen was welkom om aan te sluiten, moslims en niet-moslims, gratis. Aan de uitvoering van dit idee van Stichting Vooruit werkte Gezond Noord mee, evenals Stichting Dock, Stichting Cleopatra en uiteraard het Huis van de Wijk de Banne.

Iedereen was welkom

Vrijwilliger Aimen heeft een superprofessionele maaltijd verzorgd, waarbij hij werd ondersteund door een leger van hardwerkende vrijwilligers en collega's. Met dank aan De Sociale Maatschap voor de financiële ondersteuning, Stichting Cleopatra (hard gewerkt, Abir!), Dock met de onvermoeibaar gezellige Ellen (wat een kanjer!), Stichting Vooruit voor het idee (Salieu) en niet te vergeten alle harde werkers van het Huis van de Wijk (top!). Hanane Ghannam van Gezond Noord stond garant voor de nodige vertalingen.

Wat een klus zo'n iftar, maar wel mooi! We hebben een hoop mensen blij gemaakt.
 

Rudi Suliman, begeleider van de zingevingsgroep in de Banne
“Het is heel belangrijk dat je gehoord wordt”
“Ik ben Rudi, 59 jaar en ik ben vrijwilliger bij Gezond Noord sinds 2016. In 2011 ben ik na het eindigen van mijn dienstverband in een isolement geraakt. Dat was een hele moeilijke periode. Het keerpunt kwam toen een ambtenaar van het WPI een persoonlijk gesprek met mij aanging. Zij vroeg wel een uur door, ik stond perplex!

In dit soort gesprekken gaat het meestal over sollicitaties en dergelijke. Op haar doorverwijzing en via via ben ik uiteindelijk bij een wandelgroep terechtgekomen. En toen is het gaan rollen.
Van deelnemer werd ik wandelbegeleider en vervolgens had ik een eigen wandelgroepje. Daarna volgde een heel opleidingstraject op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Steeds op het juiste moment ben ik de juiste mensen tegengekomen, die me konden helpen en verder op weg brachten. Bij Team ED (Ervaringsdeskundigheid) ging ik een herstelgroep begeleiden.

Nu begeleid ik sinds een jaar zelf namens Gezond Noord een zingevingsgroep, waar ik heel blij mee ben. We vertellen ons verhaal, lezen teksten en affirmaties en spelen muziek af. We luisteren aandachtig naar elkaar zonder adviezen te geven. Het is heel belangrijk dat je gehoord wordt. Het geeft voldoening om er voor anderen te zijn, al is dat niet altijd makkelijk. Ik voel mij dankbaar en gezegend dat ik dit mag doen.”
Deelname aan onderzoek naar zingeving en levensvragen

Sinds ongeveer een jaar experimenteert Gezond Noord met extra aandacht voor zingeving.

Zo zijn er Zin & “Zen”-gespreksgroepen, worden in de cursus Gezond Op Eigen Kracht ook levensverhalen gedeeld en verzorgen we momenteel samen met Buurtteam Molenwijk de Trimbos-cursus Op zoek naar ZIN.

Nu participeert Gezond Noord bovendien in een onderzoek naar de behoefte aan hulp vanuit het Centrum voor Levensvragen in onze regio, Questio. Centra voor Levensvragen bemiddelen in professionals die aan huis gesprekken kunnen voeren over zingevingsvragen. Voor iedereen boven de 50 jaar en voor iedereen in de palliatieve fase, kosteloos. Gezond Noord en Questio zijn praktijkpartners in dit onderzoek, dat wordt gefinancierd door ZonMw.

Cliënten en vrijwilligers uit het netwerk van Gezond Noord worden betrokken bij interviews, vragenlijsten en een cliëntenpanel. Uiteindelijk moet het onderzoek in 2024 uitmonden in een generieke onderwijsmodule voor het sociaal domein.

 

Mentale Kracht-groep in Nieuwendam
"Ik leer mezelf beter kennen"
Sinds 3 maart is er een nieuwe doorlopende groep waar iedere volwassen Noorderling terecht kan om te oefenen met mentale weerbaarheid. Het betreft een wekelijkse, open groep boven het gezondheidscentrum aan de Beverwijkstraat in Nieuwendam.

Afhankelijk van de behoefte van de deelnemers wordt er bijvoorbeeld aandacht geschonken aan jezelf voorstellen, het geven en ontvangen van complimenten en het (her-)ontdekken van kwaliteiten en interesses. Ook het ombuigen van negatieve naar realistische gedachten draagt bij aan meer zelfvertrouwen en assertiviteit.

Enkele ervaringen van deelnemers:
“Je kunt hier op een toegankelijke en vertrouwde manier aan je mentale gezondheid werken”
“Ik sta meer stil bij mijn kwaliteiten en heb meer zelfcompassie”
“Ik leer mezelf beter kennen, beter luisteren, nadenken en vragen stellen”

Er heerst een fijne vertrouwelijke sfeer met veel onderling begrip en steun. De huidige zes deelnemers staan open om nieuwe mensen te verwelkomen!

Na een korte zomerstop vanaf 7 juli:
iedere week vrijdag 15.00 - 16.00 uur bij Buurtteam Nieuwendam
Aanmelden bij Jago Bunnik, 06 8356 1797
Vrijwilligersuitjes
Gezond Noord bestaat inmiddels uit zestien betaalde krachten en een veelvoud daarvan aan vrijwilligers, die zich op allerlei manieren inzetten. Zij verzorgen lessen, zijn maatje, assisteren bij cursussen of leiden een wandel-, fiets- of gespreksgroep.

Dit voorjaar willen we hen bedanken met een gezellig uitje met de keuze uit drie mogelijkheden.
Op 1 juni gingen we naar het Amstelpark en dan met name de in bloei staande rhodondendronvallei
Op 15 juni was een fiets- en vaartocht in Waterland
Op 23 juni bezochten we Fabriques de Lumières bij de Westergasfabriek. 
Vrijwilligers, dank voor jullie enorme inzet!
Nieuw aanbod